MINK

Det bæredygtige valg
Mink Pels er udover at være noget at det smukkeste og sundeste at beklæde sig med også et produkt, som indgår i et økologisk kredsløb, hvor det negative aftryk på naturen er absolut minimalt, også når man sammenligner med næsten alt anden beklædning i modeindustrien. Håndværket med at lave pelsjakker, er en ældgammel tradition, der den dag i dag udføres i hånden og kun af de allerdygtigste buntmagere. Derfor er forholdene for buntmagere blandt de bedste og desuden blandt de højest lønnede inden for produktion i modeindustrien.

PELSENS BÆREDYGTIGE EGENSKABER

Minkavl og anden pelsproduktion er i sin natur bæredygtigt, fordi pels er et naturmateriale, som er fornybar, og som ved bortskaffelse indgår i naturens kredsløb. - Foder til dyrene produceres bl.a. af restprodukter fra human fødevareproduktion fra fiskefabrikker og slagterier, der ellers skulle destrueres. - Hele dyret bruges: kroppen til kød- og benmel, gødning og som materialer i byggebranchen, fedtet bruges til biodiesel, og skindet bruges til pels. - Pels har en lang levetid. Det giver mindre ressourceforbrug i forhold til andre former for beklædning. - Pels kan genbruges og sys om, og det øger pelsens levetid. - Pels er biologisk nedbrydeligt, så når pelsen er slidt op, indgår den i det økologiske kredsløb.

WelFur og fakta

WelFur er et system og en international dyrevelfærdscertificering til at måle og dokumentere dyrenes velfærd, og det er baseret på mere 30 års forskning. I 2017 begyndte dyrevelfærdscertificeringen for alle gårde, og fra 2020 vil de danske minkavleres auktionshus, Kopenhagen Fur, kun modtage skind fra certificerede minkfarme i Danmark og Europa.

INTERNATIONALT OMFANG

Projektet er i sit udgangspunkt europæisk, og derfor er det besluttet, at en pelsdyrgård skal leve op til minimumskravene i Europaråds-rekommandationen for at kunne blive omfattet. Hvis det ikke er tilfældet, kan en farm ikke blive certificeret, og dermed udelukkes man fra 2020 fra salg gennem auktionshusene. Efterlevelse af rekommandationen og god farm-management bliver betingelser for at få adgang til de vigtigste handelsplatforme for pelsskind i verden, herunder Kopenhagen Fur, der er verdens største pelsauktionshus. FurEurope har indgået en aftale med den internationale inspektions- og certificeringsvirksomhed Baltic Control, om at forestå auditering og certificering på minkgårde i hele Europa. Virksomheden har hovedsæde i Aarhus og har kontorer i 42 lande. Baltic Control certificerer en række andre landbrugsprodukter som Dansk Kalv, Antonius-grisen og Coops nye dyrevelfærdsmærke.

A DANISH
FAMILY OWNED
COMPANY -
SINCE 1946

MÅLESYSTEM FOR DYREVELFÆRD

Siden 2009 har forskere fra syv europæiske universiteter forsket i og indsamlet viden om, hvad der er vigtigt for minkens velfærd og trivsel i forbindelse med WelFur-projektet. På dette grundlag er der udarbejdet et såkaldt målesystem med fire parametre: God fodring God indhusning Dyresundhed Hensigtsmæssig adfærd De fire parametre i WelFur er siden 2017 anvendt af det uafhængige certificeringsfirma Baltic Control til at certificere de 3.500 europæiske pelsdyrgårde, og fra 2020 vil Kopenhagen Fur udelukkende modtage mink- og ræveskind, der er WelFur-certificerede. Hver gård får tre besøg, som ligger på tre forskellige tidspunkter af året for at måle de forskellige perioder i minkens livscyklus. Derefter skal gårdene have ét besøg om året for at opretholde certificeringen.